MENU

About TFC

People

Director

Sadayoshi Ito

Vice Director

Yoshiaki Maeda

Program Coordinator

Yusuke Imoto

Noemi Fusaki

Juthatip Wiwattanapantuwong

Administrative Office

Manager

Shinichi Sato

Chief

Satoru Senarita

(general affairs)

Hiroaki Nagayama

(accounting)

Keisuke Shoji

(property management)

Hiroshi Oikawa

(International affairs)

Staff

Yukako Endo

(general affairs/secretary)

Satsuki Kudo

(general affairs)

Azusa Chiba

(general affairs)

Isao Sasaki

(accounting)

Kouichi Nagayama

(informatics/network)

Mihoko Furuta

(web assistant)

Kumiko Tsukuta

(public relations)

Administrative Assistant

Hiroo Abe
Hiroki Imaeda
Naoko Kubo
Ayumu Matsuura
Ai Okubo
Moe Sato
Kei You

Sho Aradachi
Airi Ito
Tatsuya Kumamoto
Midori Nagai
Yotaro Onuma
Masashi Tomita

Hiroyuki Furuya
Sayaka Kikuchi
Akisumi Kunimoto
Mio Nakamura
Ayu Oyama
Yu Yan

Supported by TOKYO ELECTRON