MENU

About TFC

People

Director

Sadayoshi Ito

Vice Director

Yoshiaki Maeda

Program Coordinator

Liam Baird

Yoshiya Shiotani

Yusuke Imoto

Administrative Office

Manager

Koki Yamada

Staff

Sachiko Kumagai
(general affairs)

Yukako Endo
(general affairs/secretary)

Satsuki Kudo
(general affairs)

Azusa Chiba
(general affairs)

Isao Sasaki
(accounting)

Miho Iwabuchi
(graphic/web design)

Kouichi Nagayama
(informatics/network)

Mihoko Furuta
(web assistant)

Administrative Assistant

Simon Hanae
Tatsuya Kumamoto
Chuanchuan Lin
Natsuko Shinozaki

Wataru Ikeuchi
Kodai Konno
Midori Nagai
Yuanyuan Teng

Naoko Kubo
Jianlan Long
Yotaro Onuma
Ryotaro Yada

Supported by TOKYO ELECTRON