MENU

About TFC

People

Director

Sadayoshi Ito

Vice Director

Yoshiaki Maeda

Program Coordinator

Liam Baird

Yusuke Imoto

Administrative Office

Manager

Koki Yamada

Staff

Yukako Endo
(general affairs/secretary)

Satsuki Kudo
(general affairs)

Azusa Chiba
(general affairs)

Isao Sasaki
(accounting)

Miho Iwabuchi
(graphic/web design)

Kouichi Nagayama
(informatics/network)

Mihoko Furuta
(web assistant)

Administrative Assistant

Hiroo Abe
Hiroki Imaeda
Naoko Kubo
Ayumu Matsuura
Ai Okubo
Moe Sato
Kei You

Sho Aradachi
Airi Ito
Tatsuya Kumamoto
Midori Nagai
Yotaro Onuma
Masashi Tomita

Hiroyuki Furuya
Sayaka Kikuchi
Akisumi Kunimoto
Mio Nakamura
Ayu Oyama
Yu Yan

Supported by TOKYO ELECTRON